×OBS, denne anmodning er sandsynligvis forældet. Perioden af denne søgningen sluttede 5 måneder siden.

Anmodning om lektiehjælp

Fysik, Skype

Jeg prøver lige med lidt nyt.... Siger følgende dig noget. Indledende kredsløbsteknik Læringsmål: Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: Analysere lineære kredsløb med modstande (R) og kilder ved brug af systematiske metoder og fundamentale kredsløbslove. Redegøre for og bestemme Thevenin- og Nortonækvivalenter. Redegøre for superpositionsmetoden. Redegøre for transistoren som simpel switch og bufferkredsløb. Redegøre for den ideelle diode. Redegøre for den ideelle operationsforstærker (op-amp) og tilhørende koblinger. Have kendskab til modstande, spoler og kondensatorer. Have kendskab til vekselstrømskredsløb med modstande, spoler og kondensatorer. Have kendskab til 1. og 2. ordens transientrespons i kredsløb med modstande, spoler og kondensatorer. Analysere og dimensionere simple elektroniske kredsløb, hvori der indgår R, transistorer, dioder og op-amp-komponenter. Anvende værktøjer til simulering og verificering af simple elektroniske systemer. Udføre laboratorieøvelser og udforme laboratoriejournaler, herunder beskrive og anvende målemetoder og forklare måleresultater. Indhold Generel kredsløbsanalyse: Strøm- og spændingsdeling, Kirchhoffs ligninger, Thevenin- og Nortonækvivalenter, superposition Idealiseret model for diode, transistor og operationsforstærker Impedans for modstand, spole og kondensator PC-baseret simulering af elektroniske systemer Praktiske øvelser med udgangspunkt i et elektronisk system og... Kvalifikationsbeskrivelse Kurset introducerer begreber inden for elektromagnetiske felter og fysikken bag de elementære kredsløbselementer. Ligeledes gives en introduktion til batteriteknologi og solceller. Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: Redegøre for elektrisk ladning, kraft, felt, potential og energi. Redegøre for kapacitet og dielektrikum. Redegøre for magnetiske kilder, kræfter, felter og materialer. Redegøre for induktion og induktans. Beskrive solcellers virkemåde. Beskrive batteriers virkemåde og redegøre for forskellige typer. Indhold Energi og effekt Energibevarelse Elektriske ladninger, kræfter og felter Elektrisk potential og energi Kapacitet og dielektrikum Halvledere Solceller Batteriteori Magnetiske kræfter og felter Magnetiske kilder og materialer Induktion og induktans bogen hedder Physics for global scientists and engineers     -- 5 måneder siden

Niels
  • Fysik
  • Andet
  • Skype  
  • om formiddagen, om eftermiddagen, om aften, weekend
  • Gyldig til: 1. okt. 2020