Quick questions

Help students with their questions and make your profile more visible. You can answer the questions directly via a form after logging in.
Send your question

What' eller 'Which'?

Anna L.
Engelsk

hedder det which eller what pineapples are there

Answers:

A pineapple or pineapples....
It depends on situation talking about that we can use which or what?

Hvordan omdannes galactose til glucose-6-phosphat?

Cecilie C.
Biologi - gymnasium

Hej, jeg sidder og kæmper med forstå den vedhæftede figur. Indtil videre har jeg forstået at i det første skridt sker der en phosphorylering af galactose til galactose 1-phosphat ved hjælp af enzymet galactokinase, men jeg er stået af derefter. Jeg er især forvirret over step nr 2 med de mange pile…

Aalborg

Susi J.
Dansk

Hvorfor skal jeg betale mindst 99 kr for at sen et kort svar til en far, som har betalt, for at søge hjælp? Der står på jeres hjemmeside, at man kan tilmelde sig gratis!!! Det rene snyd!!!

Answers:

Fuldstændig enig

Glidende gennemsnit af median - hvad er det?

Juraj S.
Matematik

Er der nogen, der kan forklarer mig, hvad en glidende median er?

Answers:

Først og fremmest skal vi afklare, hvad en median er. Medianen er den såkaldte midterste værdi. Så hvis vi sorterer numrene i en rækkefølge fra den mindste til den største, vil medianen være det nummer, der ligger i midten af listen. For eksempel, hvis vi skulle se på studerendes medianhøjde, ville resultatet være højden på den studerende, der står i midten af rækken sorteret efter højde. I en række med 5 personer vil medianen være højden på den 3. studerende.

Her er et par eksempler:
1, 2, 3 ⇒ medianen er 2
1, 2, 9 ⇒ medianen er 2

Hvis listen har et ulige antal elementer, er medianen tallet i midten.
Hvis listen har et lige antal elementer, er medianen gennemsnittet af de to tal i midten.

Eksempler:
1, 2, 3 ⇒ medianen er 2
1, 2, 3, 4 ⇒ medianen er (2 + 3) / 2 = 2,5
4, 4, 8, 10 ⇒ median er (4 + 8) / 2 = 6

Den glidende median er en type af median, hvor vi kun tager højde for et vist antal tal fra en given liste, som gradvist tilføjes over tid. I tilfælde af covid-19 statistik kan vi derfor se på tallene for de sidste x dage, f.eks. i en uge.

Nu, hvor vi kender tallene for de sidste 14 dage, kan vi bruge [] til at markere numrene hver 1. uge og beregne, hvordan den glidende median udviklede sig i den pågældende uge:

Her er antallet af nye infektioner i de sidste 14 dage:
7 5 7 4 1 5 8 8 16 10 0 2 0 8

Vi beregner den første værdi af den glidende median som følger:
1. vi tager højde for følgende værdier:
[7 5 7 4 1 5 8]

2. vi sorterer værdierne af:
1 4 5 * 5 * 7 7 8

3. vi vælger tallet i midten, som bliver medianen, dvs. 5


Eksempel på beregning af andre værdier:

[7 5 7 4 1 5 8] 8 16 10 0 2 0 8 ⇒ 5
7 [5 7 4 1 5 8 8] 16 10 0 2 0 8 ⇒ 5
7 5 [7 4 1 5 8 8 16] 10 0 2 0 8 ⇒ 7
7 5 7 [4 1 5 8 8 16 10] 0 2 0 8 ⇒ 8
7 5 7 4 [1 5 8 8 16 10 0] 2 0 8 ⇒ 8
7 5 7 4 1 [5 8 8 16 10 0 2] 0 8 ⇒ 8
7 5 7 4 1 5 [8 8 16 10 0 2 0] 8 ⇒ 8
7 5 7 4 1 5 8 [8 16 10 0 2 0 8] ⇒ 8

Hjælp til kemi

Det med årsprøven blev sendt ved en fejl, men jeg har brug for hjælp til de 2 opgaver, som er til i morgen kl 22.

Answers:

Hej Aya. Beklager, men det har desværre ikke tiden til med så kort varsel. Vh. Allan

Hjælp til kemi

Hej Jeg ska til årsprøve i kemi på gymnasie niveau og har brug for hjælp til, at læse op til det. Hej Jeg har 2 opgaver i Kemi (B) om IR spektrum, som er en del af en aflevering. Spektrumet for Paracetamol og acetylsalicylsyre skal analyseres, hvilket jeg har nogle udfordringer med.

Answers:

Hej Aya. Det tror jeg godt, at jeg kan hjælpe dig med. Jeg vil helt sikkert godt kunne hjælpe dig med at læse op til årsprøve, men hvornår skal opgaverne afleveres?

Hvordan forestiller du dig processen? Tænker du at mødes, eller at vi tager det over Skype/FB? Vh. Allan

Danmarks højeste bygning

Juraj S.
Geografi

Hvad hedder Danmarks højeste bygning og hvor befinder den sig?

Answers:

Danmarks højeste bygning, som ikke er en bro, et kommunikationstårn, eller en vindmølle. Det er Herlev Hospital og det er 120m højt.

Danmarks indtrædelse i EU

Hvornår blev Danmark medlem af EU?

Answers:

Det var i 1973, hvor Danmark blev medlem af EU sammen med Det Forenede Kongerige og Irland. På det tidspunkt var der allerede 6 EU stiftende lande (Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Tyskland og Luxembourg).

EU medlemslande 2020

Hvor mange lande består EU af?

Answers:

EU har 28 medlemslande, Storbritanien inkluderet, da de officielt  endnu  ikke er trådt ud. Her er en liste over EU medlemlandene efter optagelsesår: Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Tyskland (1958); Danmark, Den Forenede Kongerige, Irland (1973); Grækenland (1981); Portugal og Spanien (1986); Filand, Sverige, Østrig (1995); Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn (2004); Bulgarien og Rumænien (2007); Kroatien (2013).

EU befolkningstal

Juraj S.
Geografi

Hvor mange mennesker bor der i den Europeiske Union?

Answers:

EU vokser, og de nuværene befolkningstallerne ligger på 512,4 millioner. Nummeret stiger hvert år grundet både immigration og fødetallet.
?
Send your question