Author's photo
Juraj S.
Engelsk

Although', 'inspite of' og 'despite'.

I hvilke tilfæder bruges ordene 'although', 'inspite of' og 'despite'?

1 відповідей
Betydningen af disse tre ord er det samme: selvom, på trods af, trods, men de bruges forskelligt. ALTHOUGH: Efter 'although' skal der være pronomen og verbet, f.eks. "Although he was sick, he went skiing."
Inspite of og despite har den samme betydning, men de følges ikke med verbet, men f.eks. med gerundium "Despite/In spite of him being sick, he went skiing." Ellers kan man indsætte et binde ord "the fact that", f.eks. "Despite the fact that he was sick, ..."
Endvidere kan 'inspite of' og 'despite' følges med et substantiv, f.eks. "Despite his sickness, he went skiing."