Fysik

vi har om brydning og refleksion, og jeg hr brug for hjælp til disse opgaver.

her er opgaven:

I denne øvelse ser vi på brydning og refleksion af en lysstråle i en glasoverflade. Brydningsindeks for glas afhænger lidt af lysets bølgelængde. Brydningsindeks af de fleste glastyper er med god tilnærmelse givet ved n_glas=1,5 for alle bølgelængder i synligt lys.

A) Beregn lysets hastighed i glasset.
B) Beregn grænsevinklen for brydning fra glas til luft.
C) Se på brydning fra glas til luft. Beregn brydningsvinklen for indfaldsvinklen i=36,4 grader.
D) Se på brydning fra luft til glas. Beregn brydningsvinklen for indfaldsvinklen i=36,4 grader.
E) Kan der være totalrefleksion for lys, der falder ind mod en glasoverflade fra luft?

håber at der nogen der vil hjælpe mig med det. og tak på forhånd.

Bilæg:
Question image
1 svar
Brydningsindekset er givet ved:
n=c/v
hvor n er brydningsindekset, c er lysets hastighed i et vakuum og v er lysets hastighed i mediet.

Dvs. at lysets hastighed i glasset er givet ved
v=c/n

c=3*10^8m/s
n=1.5
v=2*10^8m/s