Gratis hjælp til dine lektier

  • Stil dit kort spørgsmål
  • Få hurtig svar

Korte spørgsmål


Stil korte spørgsmål til meet'n'learn community og få svar fra tutorer med funderet viden.


Alle fag

Udefineret Log (0)

Hvorfor er log (0) udefineret?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Matematik

"Logaritmen defineres som log og (b): Logaritme b til base a med a og b> 0.
Det giver resultatet af ligningen a ^ x = b og svarer på spørgsmålet, med hvilket nummer skal x hæves, så vi får b.
Eksempel: log 2 (8) = 3, siden 2 ^ 3 = 8.
Hvis vi indtaster b = 0, ser vi efter resultatet af ligningen, som x skal hæves med for at få nul.
Eksempel: 2 ^ x = 0?
Der eksisterer ingen nummer x for a> 0.
Ofte er antagelsen om, at x = 0 opfylder betingelsen, forkert. fordi a ^ 0 = 1 for alle a> 0.
Hvis a = 0, bliver ligningen 0 ^ x = 0 lukket. Løsningen til denne ligning er et uendeligt antal tal. For eksempel 0 ^ 1 = 0 eller 0 ^ 5 = 0 eller 0 ^ 100 = 0 (undtagelse: 0 ^ 0).
"

Juraj S.   |   Engelsk

’in’ beskriver en location (f.eks in the cinema, in the house), ’into’ beskriver en bevægelse frem, en process (f.eks walk into the house, you do not simply walk into Mordor,…).
Forskellen mellem ’in’ og ’into’ afhænger af om det handler sig om en bevægelse. ’Into’ bruges når nogen eller noget går til et andet sted. ’In’ bruges for at beskrive hvor man er lige i øjeblikket.

Inter' eller 'Intra'?

Hvad er forskellen mellem 'inter' og 'intra'?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Engelsk

Inter' betyder 'mellem' (zwischen) og 'intra' betyder 'inden' (innerhalb): Beispielsweise sind Intergruppenunterschiede Unterschiede zwischen Gruppen, Intragruppenunterschiede sind dagegen Unterschiede innerhalb von Gruppen.

Integration af ∫ sin 2x

Hvordan integrerer man ∫ sin 2x?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Matematik

Simpelt ved brug af en linear substitution:
1/2*(-cos 2x) + c.

efter en formel for linear substitution
f(ax + b)dx = 1/a * F(ax + b) + c

Wenn' eller 'Als'?

Hvornår bruger man 'wenn' og hvornår 'als'?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Tysk

WENN: Bruges i nutid eller ved gentagende aktiviteter i datid f.eks. Wenn ich nach Hause gekommen bin, gucke ich Video. WENN kan også oversættes som når, hvis (betingelse); Wenn es morgen regnet, bleiben wir zu Hause (Hvis det regner i morgen, bliver vi hjemme). ALS bruges kun i datid
Als ich in Dresden war, besuchte ich die Oper (Da jeg var i Dresden, gik jeg i operaen).

Although', 'inspite of' og 'despite'.

I hvilke tilfæder bruges ordene 'although', 'inspite of' og 'despite'?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Engelsk

Betydningen af disse tre ord er det samme: selvom, på trods af, trods, men de bruges forskelligt. ALTHOUGH: Efter 'although' skal der være pronomen og verbet, f.eks. "Although he was sick, he went skiing."
Inspite of og despite har den samme betydning, men de følges ikke med verbet, men f.eks. med gerundium "Despite/In spite of him being sick, he went skiing." Ellers kan man indsætte et binde ord "the fact that", f.eks. "Despite the fact that he was sick, ..."
Endvidere kan 'inspite of' og 'despite' følges med et substantiv, f.eks. "Despite his sickness, he went skiing."

What' eller 'Which'?

Hvornår bruger man 'what' og hvornår 'which'?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Engelsk

WHICH viser tilbage til ikke-personer og kan bruges både i bestemmende og ikke-bestemmende sætninger: Please return the book which I lent you last month.
The car, which was badly damaged, belonged to my father. WHICH kan også vise tilbage til hele den foregående sætning; i denne anvendelse er der altid komma foran which:
The team lost all its matches, which was a terrible disappointment. I spørgsmål, bruger man WHICH, når man har flere muligheder at vælge mellem. WHO viser tilbage til personer: I don’t know the girl who asked me to dance. WHO bruges som grundled. I spørgsmål bruges WHO, hvis ikke man kan vælge mellem flere ting, f.eks. WHAT color do you like? vs. WHICH colour do you like the most, blue or red?

Tysk oversættelsen for den danske 'Herre', 'Frue' og 'Frøken'.

Hvordan oversætter man tiltaleformen "Herre', 'Frue' og 'Frøken' til tysk?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Tysk

Standart oversættelse er der Herr, die Frau, das Fräulein. Siden 1972 er det forbudt at bruge 'das Fräulein' i den offentlige korrespondance og generelt bruges dette ord næsten ikke, da den har en uhøflig konnotation. Der bruges die Frau for alle kvinder uanset alder eller civil status.

Tysk - relative klausuler (Relativsätze)

Er der nogen, der kan forklare mig, hvilken slags sætninger er det?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Tysk

Relativsätze, såkaldte relative klausuler, er ledsætninger, som bindes til substantivet hovedsætning og videregiver forklaring eller anden oplysning, der bindes til substantivet. De står altid bag substantivet. F.eks. Det er den herre, som har givet det til mig. - Das ist der Herr, der es mir gegeben hat.
De kan formeres i alle bøjninger, køn og tæller.
Den herre, hvis bilen blev stjålet, har allerede købt en ny en. - Der Herr, dessen Auto gestohlen wurde, hat sich ein neues gekauft.
De ansætte, som fik deres aflønning skæret af, skal kontakte HR. - Die Angestellten, denen die Prämien gekürzt wurden, sollen sich an HR melden.
Læs mere på: https://www.doucma.sk/otazky/1798-nemcina-vztazne-vety-relativsatze

Will' eller 'going to'?

Hvornår bruger man 'will' og hvornår 'going to'?

vis 1 svar

Juraj S.   |   Engelsk

WILL: Når der snakkes om fakta i fremtiden eller om ting eller begivenheder, hvor vi tror eller ved, at det sker i fremtiden. F.eks. The President will serve for four years. The boss won't be very happy. I'm sure you'll like her. I'm certain he'll do a good job. WILL: Hvis ikke vi er så sikre på fremtiden, burger vi WILL + udsagn som "probably", "possibly", "I think", "I hope". F.eks.

I hope you'll visit me in my home one day. She'll probably be a great success. I'll possibly come but I may not get back in time. I think we'll get on well. GOING TO: Bruges når man har en mening, opfattelse eller formodning om fremtiden baseret på den nuværende situation. F.eks.: Not a cloud in the sky. It's going to be another warm day. Look at the queue. We're not going to get in for hours. The traffic is terrible. We're going to miss our flight. Be careful! You're going to spill your coffee. I det øjeblik, hvor man træffer en beslutning eller vurdering, bruger man WILL. Når vi snakker om noget, som vi allerede havde besluttet os for, bruger vi GOING TO. I'll call Jenny to let her know. Sarah, I need Jenny's number. I'm going to call her

about the meeting. I'll come and have a drink with you but I must let Harry know. Harry, I'm going to have a drink with Simon. Læs mere på: https://www.doucma.sk/otazky/133-kedy-a-kde-pouzit-will-a-kde-going-to

Bedste svar fra