Vilkår og betingelser

Særlige vilkår for betalingsafvikling

Proceduren for udøvelse af erstatningsansvar for de leverede ydelser er reguleret af klageforordninger, som stilles til rådighed for alle brugere af Meet'n'learn.dk.

Brugeren accepterer at der sendes elektroniske faktura for ydelser, som leveres til hans email-adresse. Det er den e-mail-adresse, der blev brugt til at registrere på portalen meet'n'learn.

Betalinger behandles gennem betaling processor Braintree (tredjeparts service - datterselskab af PayPal, Inc.). Meetnleran selv vil hverken gemme eller behandle oplysningerne af din kreditkort. Ved at vælge denne betalingsmetode acceptere du en automatiske forlængelse af denne ydelse.

Brugeren af en betalingsservice vil kun blive betragtet som skattepligtig når der sendes korrekte data til fakturering til operatøren af info@meetnlearn.de og når de stilles til rådighed inden en periode på fem arbejdsdage fra aktiveringen af ydelsen.

Formidler

Brugeren er berettiget af operatøren til at kræve kompensation (via e-mail til info@meetnlearn.de) hvis de lovede ydelser ikke fandt sted/ blev til noget, hvis tjenesten var utilfredsstillende, eller endda brugerens rettigheder krænkes af operatøren. Hvis operatøren ikke reagerer inden 30 kalenderdage efter anmodningen, bliver brugeren berettig til at henvende sig til en formidler. Som formidler gælder alle organer og enheder, som er tilladt efter lovgivningen til at engagere sig i disse aktiviteter.

Brugeren kan indgive en klage via platformen for alternativ konfliktløsning online på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA Formidling må kun bruges af private brugere – fysiske personer - der ikke brugte tjenesten for erhvervslivet eller erhvervsmæssige aktiviteter. Formidling fortages kun mellem forbrugerne (brugere) og operatøren. Moderation kan kun anvendes i på afstand (online) indgået kontrakter. Det er hensigten, at undergrænsen for, hvornår der kan klages, fastsættes til 1.000 kr. Samfundets tilbud indeholder en mediationsbehandling til et klagegebyr på 100 kr. og herefter en nævnsbehandling til et klagegebyr på 400 kr.