Author's photo
Juraj S.
Matematik

Udefineret Log (0)

Hvorfor er log (0) udefineret?

1 svar
"Logaritmen defineres som log og (b): Logaritme b til base a med a og b> 0.
Det giver resultatet af ligningen a ^ x = b og svarer på spørgsmålet, med hvilket nummer skal x hæves, så vi får b.
Eksempel: log 2 (8) = 3, siden 2 ^ 3 = 8.
Hvis vi indtaster b = 0, ser vi efter resultatet af ligningen, som x skal hæves med for at få nul.
Eksempel: 2 ^ x = 0?
Der eksisterer ingen nummer x for a> 0.
Ofte er antagelsen om, at x = 0 opfylder betingelsen, forkert. fordi a ^ 0 = 1 for alle a> 0.
Hvis a = 0, bliver ligningen 0 ^ x = 0 lukket. Løsningen til denne ligning er et uendeligt antal tal. For eksempel 0 ^ 1 = 0 eller 0 ^ 5 = 0 eller 0 ^ 100 = 0 (undtagelse: 0 ^ 0).
"