Author's photo
Juraj S.
Geografi

Danmarks regioner - fordeling

Hvor mange regioner der er i Danmark, hvad hedder de, og hvad er deres hovedformål?

1 svar
Tak for et interessant spørgsmål. Danmark har 5 regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden (med Bornholm).
De blev skabt i 2007, hvor 14 tidligere amter blev nedlagt, samtidig med at 271 kommuner blev slået sammen til 98. Regionens vigtigste organ er regionsrådet med 41 folkevalgte medlemmer Deres største opgave er at administrere og styrke det danske sundhedsvæsen, drive og udvikle en række af sociale institutioner, og ikke mindst at skabe en overorden politik for regionens udvikling med kommunernes samarbejde.
Region Midtjylland er størst arealmæssigt 13.006 kvadratkilometer, og med befolkningstallet på 1.291.643.
Region Syddanmark har 12.256 kvadratkilometer og befolkningstallet på 1.210.297.
Region Nordjylland er med sine 7879 kvadratkilometer væsentligt mindre end de første to regioner, og der bor 584.918 indbyggere.
Region Sjælland er har 7223 kvadratkilometer, og der bor 825.893 indbyggere.
Region Hovedstaden med Borholm er den mindste arealmæssigt. Den er 2559 kvadratkilometer stor, men den har dog det højeste befolkningstal på 1.786.469

(Kilde regioner.dk)