Author's photo
Juraj S.
Geografi

Årsagen bag tidevandet

Hej, er der nogen, der kan forklare mig, hvad der forårsager tidevandets skiften?

1 svar
Vandhøjden i verdens haver og oceaner ændrer sig. Men vandet forsvinder ikke, den bare flytter sig andet sted. Den ændring i vandstanden kaldes tidevand, og den er forårsaget isæer af skiftende distance mellem Jorden og Måneden, Månens masse og Jordens daglige rotation. Tyndepåvirkingen fra Månen trækker på Jorden i alle omstændigheder, men kræften varieres baseret på afstanden fra Jorden. Nærmest Jorden er tiltrækning storst, men de deler der ligger længst væk har den laveste tiltrækning - lavvand. Jordenrotation skyldes, at alle steder i Jorden påvirkes dagligt på forskellige tidspunkter, afhængig af distancen fra Måneden. Der er højvande og lavvande med dirka 6 og et kvarters mellemrum. Intensitet af højvande og lavvande hhv. afhænger også af Solens position i henhold til Månen og Jorden. Der er tidspunkter, hvor både lavvande og højvande bliver forstærket. Når der er nymåne og fuldmåne forstærkes Solen og Måneden deres kræfter, og højvande bliver derfor kraftigst. I modsætning af den tiltagende og aftagende fasen, hvor Måneden og Solen modtrækker sig, som forarsåger, at tidevandet bliver svagere.