Danmarks indtrædelse i EU

Hvornår blev Danmark medlem af EU?

1 svar
Det var i 1973, hvor Danmark blev medlem af EU sammen med Det Forenede Kongerige og Irland. På det tidspunkt var der allerede 6 EU stiftende lande (Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Tyskland og Luxembourg).