Hvordan omdannes galactose til glucose-6-phosphat?

Hej, jeg sidder og kæmper med forstå den vedhæftede figur. Indtil videre har jeg forstået at i det første skridt sker der en phosphorylering af galactose til galactose 1-phosphat ved hjælp af enzymet galactokinase, men jeg er stået af derefter. Jeg er især forvirret over step nr 2 med de mange pile pg UDP-glucosen, og forstå iheller kke hvorfor pilene går i begge retninger steppet efter?:)
Hilsen Cecilie

Bilæg:
Question image
1 svar
Hej Cecilie. Du er muligvis bare forvirrede med symboler :o).
I reaktionen n. 2, kurvede piler skal følges i cyrkler.
Desuden, husk at UDP er Uridin med 2 phosphate (P) og UMP er Uridin med 1 phosphate (P).
Derfor reaktionen n.2 kan interpreteres som to dele reaktioner hvor glucose-UDP donerer UMP til galactose-P (alt igennem enzymet selvfølgeligt) som følger:

glucose-UDP = glucose-P + UMP
galactose-P + UMP = galactose-UDP

Hvad er specielt i denne reaktion er at glucose-P, som kom fra "ud af scenen", tager nu "hovedrollen", imens galactose-UDP går midlertidigt "ud af scenen", hvor den bliver konverteret til glucose-UDP, og bliver klar til hovedrollen igen i den næste tur!
:o)