×OBS, denne anmodning er sandsynligvis forældet. Perioden af denne søgningen sluttede 3 år siden.

Anmodning om lektiehjælp

Økonomistyring, Skype

Jeg har brug for hjælp til 3 spørgsmål 1. Redegør hvordan aktivitetsstyring (mængderegulering/taxametertilskud) adskiller sig fra ren økonomisk rammestyring i budgetlægningen, herunder fordele og ulemper ved de to styringsformer? Peg også på hvilke kommunale udgiftsområder, der typisk er underlagt mængderegulering, når der lægges budget? 2. Spørgsmål 3.2. Mål- og rammestyring Hvilke fordele og ulemper kan der være forbundet ved at anvende mål- og rammestyring frem for en traditionel økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse (ren rammestyring)? 3.. Udfordringer for den kommunale udgiftspolitiske styring Hvorfor er kommunerne udfordret af stigende udgiftspres? Vær OBS på følgende i opgavebesvarelsen I økonomiaftalen for 2018 fremgår det bl.a., at kommunernes økonomi i lighed med den samlede offentlige økonomi, er udfordret af et stigende udgiftspres, samt at Regeringen og KL er enige om at prioritere ressourcerne, hvor de skaber størst gavn for borgerne bl.a. ved at anvende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet til at omprioritere på tværs af sektorer og myndigheder. Du skal som minimum pege på forhold der gør, at kommunerne er udfordret af et stigende udgiftspres? Konkret kan du fx pege på hvilke typer af udgifter, som kan være svære at styre     -- 3 år siden

Mathilde
  • Økonomistyring
  • Andet
  • Skype  
  • Gyldig til: 17. nov. 2017