Tysk oversættelsen for den danske 'Herre', 'Frue' og 'Frøken'.

Hvordan oversætter man tiltaleformen "Herre', 'Frue' og 'Frøken' til tysk?

Juraj S.   |   2. apr. 2019   |   Tysk
0 stemmer
Standart oversættelse er der Herr, die Frau, das Fräulein. Siden 1972 er det forbudt at bruge 'das Fräulein' i den offentlige korrespondance og generelt bruges dette ord næsten ikke, da den har en uhøflig konnotation. Der bruges die Frau for alle kvinder uanset alder eller civil status.

Tilbage til spørgsmålerne

Flere spørgsmål:

What' eller 'Which'?

Hvornår bruger man 'what' og hvornår 'which'?

Although', 'inspite of' og 'despite'.

I hvilke tilfæder bruges ordene 'although', 'inspite of' og 'despite'?

Wenn' eller 'Als'?

Hvornår bruger man 'wenn' og hvornår 'als'?

Integration af ∫ sin 2x

Hvordan integrerer man ∫ sin 2x?

Inter' eller 'Intra'?

Hvad er forskellen mellem 'inter' og 'intra'?