Author's photo
Juraj S.
Engelsk

What' eller 'Which'?

Hvornår bruger man 'what' og hvornår 'which'?

1 svar
WHICH viser tilbage til ikke-personer og kan bruges både i bestemmende og ikke-bestemmende sætninger: Please return the book which I lent you last month.
The car, which was badly damaged, belonged to my father. WHICH kan også vise tilbage til hele den foregående sætning; i denne anvendelse er der altid komma foran which:
The team lost all its matches, which was a terrible disappointment. I spørgsmål, bruger man WHICH, når man har flere muligheder at vælge mellem. WHO viser tilbage til personer: I don’t know the girl who asked me to dance. WHO bruges som grundled. I spørgsmål bruges WHO, hvis ikke man kan vælge mellem flere ting, f.eks. WHAT color do you like? vs. WHICH colour do you like the most, blue or red?