Author's photo
Juraj S.
Matematik

Glidende gennemsnit af median - hvad er det?

Er der nogen, der kan forklarer mig, hvad en glidende median er?

1 svar
Først og fremmest skal vi afklare, hvad en median er. Medianen er den såkaldte midterste værdi. Så hvis vi sorterer numrene i en rækkefølge fra den mindste til den største, vil medianen være det nummer, der ligger i midten af listen. For eksempel, hvis vi skulle se på studerendes medianhøjde, ville resultatet være højden på den studerende, der står i midten af rækken sorteret efter højde. I en række med 5 personer vil medianen være højden på den 3. studerende.

Her er et par eksempler:
1, 2, 3 ⇒ medianen er 2
1, 2, 9 ⇒ medianen er 2

Hvis listen har et ulige antal elementer, er medianen tallet i midten.
Hvis listen har et lige antal elementer, er medianen gennemsnittet af de to tal i midten.

Eksempler:
1, 2, 3 ⇒ medianen er 2
1, 2, 3, 4 ⇒ medianen er (2 + 3) / 2 = 2,5
4, 4, 8, 10 ⇒ median er (4 + 8) / 2 = 6

Den glidende median er en type af median, hvor vi kun tager højde for et vist antal tal fra en given liste, som gradvist tilføjes over tid. I tilfælde af covid-19 statistik kan vi derfor se på tallene for de sidste x dage, f.eks. i en uge.

Nu, hvor vi kender tallene for de sidste 14 dage, kan vi bruge [] til at markere numrene hver 1. uge og beregne, hvordan den glidende median udviklede sig i den pågældende uge:

Her er antallet af nye infektioner i de sidste 14 dage:
7 5 7 4 1 5 8 8 16 10 0 2 0 8

Vi beregner den første værdi af den glidende median som følger:
1. vi tager højde for følgende værdier:
[7 5 7 4 1 5 8]

2. vi sorterer værdierne af:
1 4 5 * 5 * 7 7 8

3. vi vælger tallet i midten, som bliver medianen, dvs. 5


Eksempel på beregning af andre værdier:

[7 5 7 4 1 5 8] 8 16 10 0 2 0 8 ⇒ 5
7 [5 7 4 1 5 8 8] 16 10 0 2 0 8 ⇒ 5
7 5 [7 4 1 5 8 8 16] 10 0 2 0 8 ⇒ 7
7 5 7 [4 1 5 8 8 16 10] 0 2 0 8 ⇒ 8
7 5 7 4 [1 5 8 8 16 10 0] 2 0 8 ⇒ 8
7 5 7 4 1 [5 8 8 16 10 0 2] 0 8 ⇒ 8
7 5 7 4 1 5 [8 8 16 10 0 2 0] 8 ⇒ 8
7 5 7 4 1 5 8 [8 16 10 0 2 0 8] ⇒ 8