5 grunde til, at vi skal lære fremmedsprog

5 grunde til, at vi skal lære fremmedsprog

Udgivet den: 4. jun. 2019 Forfatter: Juraj S.

Den nuværende tendens viser, at arbejdsgiverne i stigende grad stiller krav om at ansøgeren behersker et eller flere fremmedsprog. En vigtig betingelse for ansøgerens succes er relevant erhvervserfaring og uddannelse. Men kendskabet til et eller flere fremmedsprog er lige så vigtigt. Kendskab til engelsk tages for givet på arbejdsmarkedet. Derfor er det altid til en stor fordel, når man kan tale flere sprog. Det er en kendt sag, at jo flere sprog man taler, desto nemmere er det at begå sig ude i verden. Og oven i dette giver fremmedsprog følgende gevinster:

  1. Jobbet i udlandet

Forældre og skoler skal være endnu mere opmærksomme på at undervise i fremmedsprog. Investering af elevernes fritid i udvikling af sprogfærdigheder vil betale sig mange gange i fremtiden. Du kan bruge tysk i Tyskland, Østrig og Schweiz. På engelsk kan du kommunikere i Storbritannien, men også i hele Skandinavien.

 

  1. Bedre forståelse til modersmål

Når vi lærer, hvordan et andet sprog fungerer, opfordrer det os også til at udforske vores modersmål.  At lære et fremmedsprog, som f.eks. engelsk eller tysk, giver bedre forståelse for modersmål og dets opbygning. Samtidig kan det bidrage til en bedre forståelse af grammatikken.

 

  1. Træning af hjernes tråde

Forskning fra britiske forskere har vist, at når man lærer et fremmedsprog, understøtter det udviklingen af hjernen. Det øger tætheden af neurale forbindelser i hjernen, ligesom når en person motionerer og får større muskler.

 

  1. Flere venskaber og bedre forhold mellem mennesker

Kendskab til et fremmedsprog giver flere venner og skaber bedre forhold i vores liv. Når du rejser i udlandet, og behersker et fremmedsprog, giver det en tryghed og en følelse af, at man nemmere bliver en del af landets kultur og hverdag. Hvis du møder en fremmed person, og du kan tale med ham på hans modersmål, så kan du nemt skabe en bro, som hjælper med at opbygge et personligt forhold til ham, til hans familie og til det land, han kommer fra.

 

  1. En stor hjælp i din karriere

Kendskab til fremmedsprog er et af de største krav fra enhver der ansætter folk på arbejdsmarkedet i dag. Især i store internationale virksomheder skal man kunne beherske mindst et fremmedsprog.