5 tips til første-gangs mødeaktiviteter, såkaldte "icebreakers"

5 tips til første-gangs mødeaktiviteter, såkaldte "icebreakers"

Udgivet den: 7. aug. 2019 Forfatter: Juraj S.

At bryde isen er det vigtigste trin især ved gruppearbejde. Det er ikke nemt og behageligt at skulle spørge eller tale om det man ikke forstår, især når man ikke kender hverken læreren eller andre i gruppen. Så leg lidt, lær hinanden lidt bedre at kende og grin sammen. Undervisning og gruppearbejde vil da være meget lettere og sjovere.

  1. Fortæl os noget om dig selv

Du kan starte helt enkelt. Tag bolden og kast den til en tilfældig person.  Enhver, der fanger den, kan afsløre noget om sig selv, om sin yndlingshobby, mad eller fortælle en sjov historie.  Det er bedst, hvis læreren begynder, så de andre forstår, hvad der forventes af dem.

  1. Fødselsdato

Giv deltagerne i gruppen et minut eller to, hvor de ikke må tale sammen, hvorefter de skal prøve intuitivt at rangere gruppens medlemmer side om side i henhold til deres fødselsdatoer.  Fra 1.1. til 31.12. Bed dem bagefter om at fortælle en efter en, hvilken dato de blev født. To grupper kan også spille mod hinanden. Vinderen vil være den gruppe, der rangerede de fleste medlemmer korrekt.

  1. Sandhed eller løgn?

Dette spil kan tage flere former. I en af dem fortæller startspilleren en sætning, en påstand om sig selv, som måske ikke er sandt.  De andre tilkendegiver, om de tror på oplysningerne eller ej. Deltagerne vil få ny information om hinanden, og de vil have de sjovt. Det kan også laves om til en dyst om hvem der gætter flest sætninger.

  1. Gæt hvem det er

Dette spil kræver lidt forberedelse fra lektoren.  Send eleverne et par spørgsmål på forhånd, såsom:

  • Hvilken kæledyr har du?
  • Hvad kan du lide at spise morgenmad?
  • Hvilket land vil du gerne besøge?

Du kan selvfølgelig variere spørgsmålene. Læreren præsenterer derefter resultaterne verbalt eller i en power-point præsentation, og de andre kan forsøge at gætte til hvem svarene hører til.

  1. Introducer din makker

Efter de indledende aktiviteter kan du efter undervisningen lave denne lille øvelse. Det kan tjene som en lille opsummering om, hvad eleverne husker om hinanden.  Lav par som så skal forsøge at beskrive hinanden foran de andre. Når et par har sagt alt, hvad de husker, kan de øvrige deltagere frit tilføje resten.