Typiske grammatiske fejl begået af engelskstuderende, og hvordan man undgår dem

Typiske grammatiske fejl begået af engelskstuderende, og hvordan man undgår dem

Udgivet den: 1. mar. 2023 Forfatter: Juraj S.

At lære engelsk som andetsprog er en hård opgave, især når det gælder om at mestre de komplekse grammatiske regler. Selv avancerede elever begår stadig nogle af de mest almindelige grammatiske fejl, men hvis du kender dem og har nogle eksempler på, hvordan du undgår dem, vil det hjælpe dig på vej mod et mere flydende og fejlfrit engelsk. I dette blogindlæg vil vi diskutere nogle af de mest almindelige grammatiske fejl, som engelsksprogede elever begår, og give tips til, hvordan du undgår dem, samt hvordan det kan gavne både din indlæringskurve og din selvtillid at få hjælp fra en tutor. Så lad os gå direkte i gang og arbejde os igennem de mest almindelige grammatiske fejl, der begås af engelsksprogede elever, og hvordan du undgår dem.

Subject-Verb Agreement

En af de mest almindelige grammatiske fejl, som engelsksprogede elever begår, er ukorrekt subject-verb agreement. Subject-verb agreement betyder, at subjektet og verbet i en sætning skal være enige i antal (ental eller flertal) og dermed tilpasse sig hinanden. Man kan sige, at subjektet dikterer, hvordan verbet bøjes, da det bestemmer, om verbet skal være i ental eller flertal. Sammen kaldes subjektet og verbet for nexus. For eksempel er, "He goes to school" korrekt, imens "He go to school" er ukorrekt.

For at undgå fejl i forbindelse med subject-verb agreement er det vigtigt at identificere sætningens subjekt og sikre sig, at verbet stemmer overens med det i antal. Husk, at subjektet kan være et navneord, et pronomen eller en sætning, der fungerer som et navneord. Her er 3 trin, der kan hjælpe dig med at undgå fejl i forbindelse med subject-verb agreement:

 1. Vær opmærksom på sætningens emne
 2. Find ud af om det er ental eller flertal
 3. Vælg det korrekte verbum, så det stemmer overens med subjektet

Som et eksempel kan vi bruge ovenstående trin til at analysere følgende sætninger:

 • The cat chases the mouse (Correct)
 • The cat chase the mouse (Incorrect)

I den første sætning er "cat" i ental, så verbet "chases" er i ental med det, fordi it (the cat) chases. I den anden sætning er verbet "chase" ikke i akkord med det singulære subjekt "the cat", fordi chase relaterer sig til they, som er flertal.

Prepositions

Prepositions er et andet område, hvor engelsksprogede elever ofte begår fejl, og det er der god grund til, da de normalt ikke følger grammatiske regler og derfor i høj grad skal læres udenad. Prepositions er ord, der ikke kan bøjes og dermed altid står i samme form. Pepositions viser forholdet mellem et navneord eller pronomen og andre ord i en sætning. Forholdet mellem navneord, stedord og andre ord er som regel en placering: on, off, under, over, in, out of, behind, in front of, at, to, from, before, after, along, between, towards, among og så videre.

For eksempel: "He walked to the store" bruger præpositionen "to" til at vise forholdet mellem "walked" og "store". Når han vender hjem fra butikken, bruges et andet preposition nemlig ”from”: ”He walked from the store”, og nu viser præpositionen (også kaldet forholdsordet på dansk) at manden går fra butikken. Altså er "from" forholdet mellem "gik" og "butik".

Som du kan se, er der en hel del eksempler på ord, der er relaterede til hinanden.

For at bruge præpositioner korrekt er det vigtigt at forstå deres betydning og anvendelse. Præpositioner kan være vanskelige, fordi de ikke altid følger en fast regel, og derfor skal du for det meste lære udenad, hvordan de hænger sammen med andre ord. Her 3 trin, der hjælper dig med at bruge præpositioner korrekt:

  Lær de mest almindelige præpositioner og deres betydninger Vær opmærksom på præpositioner (forholdsord) i sætninger og idiomer Brug præpositioner i kontekst for at sikre korrekt brug

Som et eksempel på, hvordan man bruger præposition, kan vi se på følgende sætninger:

 • She is afraid of spiders (Korrekt)
 • She is afraid for spiders (Ukorrekt)

I den første sætning er "of" den korrekte præposition for at vise forholdet mellem "afraid" og "spiders". I den anden sætning er "for" en forkert præposition, og som følge heraf ændrer sætningen sin betydning. I dette tilfælde ville afraid for spiders på engelsk betyde, at hun er bange på vegne af edderkopperne.

Grammatical tense

Grammatical tense er et andet område, hvor engelsksprogede elever ofte har problemer. Tense henviser til tidspunktet for en handling i en sætning, f.eks. fortid, nutid eller fremtid. De primære tider er: nutid om det, der sker her og nu; datid om det, der skete i fortiden; og fremtidstid om det, der vil ske senere. På engelsk kan alle tre tidsformer repræsenteres af present tense; altså om noget dateret: I come into the room and see what has happened; om noget nutidigt: I stand here and wait; om fremtiden: I will come tomorrow. For eksempel, "She is walking to the store" bruger nutidsformen present continuous tense til at vise en handling, der sker nu.

For at bruge tiderne korrekt er det vigtigt at forstå deres betydning og anvendelse. Engelsk har 12 tidsformer, hvilket kan være overvældende når man skal lære sproget. Her er 3 trin, der kan hjælpe dig med at bruge tidsformer korrekt:

 1. Lær de grundlæggende tider (fortid, nutid og fremtid) og deres anvendelse
 2. Vær opmærksom på tidsmarkører, såsom "yesterday" eller "tomorrow"
 3. Anvend tider i kontekst for at sikre korrekt brug

Som eksempel kan vi overveje følgende sætninger:

 • Nutid: I have lived here for five years (Korrekt)
 • Fortid: I lived here for five years. (Korrekt)
 • Fremtid: I will live here for five years (Korrekt)
 • I am living here for five years. (Ukorrekt)

I den første sætning bruges present perfect tense til at angive en handling, der er startet i fortiden og stadig er i gang. I den anden sætning bruges past simple tense til at angive en handling, der fandt sted i fortiden og nu er afsluttet. I den tredje sætning bruges fremtidsform til at beskrive en hensigt om at bo et bestemt sted et bestemt antal år ud i fremtiden. Endelig er den fjerde sætning skrevet i nutidsformen present continuous tense, der ikke bruges korrekt til at beskrive en tidsrums varighed.

Articles

Articles (a, an, the) er kønnede ordstrukturer og er en af hovedårsagerne til grammatiske fejl på engelsk. Articles bruges til at angive, om et navneord er specifikt eller generelt og hunkøn eller hankøn. For eksempel bruger "She ate an apple" den ubestemte artikel "an" til at henvise til et hvilket som helst æble, mens "She ate the apple" bruger den bestemte artikel "the" til at henvise til et bestemt æble. Artikler kræver, at taleren kender ords kønsangivelser udenad, så denne grammatiske regel er specielt svær, fordi der ikke er nogen regler at støtte sig til.

For at bruge articles korrekt er det vigtigt at forstå deres betydning og anvendelse. Her er 3 trin, der kan hjælpe dig med at bruge articles korrekt:

 1. Lær forskellen mellem bestemte og ubestemte artikler
 2. Vær opmærksom på konteksten for at afgøre, om du skal bruge en artikel
 3. Brug artikler i kontekst for at sikre korrekt brug

For eksempel kan du overveje følgende sætninger:

 • He went to the store to buy milk (Korrekt)
 • He went to a store to buy milk (Korrekt)
 • He went to store to buy milk (Ukorrekt)

I den første sætning bruges ordet "the" til at henvise til en bestemt butik. I den anden sætning bruges ordet "a" til at henvise til en hvilken som helst butik, som læseren ikke kender. I den sidste sætning mangler ”the article”, og sætningen lyder ufuldstændig.

Ordenes rækkefølge

Den sidste grammatiske regel, der skaber problemer for engelsksprogede elever, som vi vil se på, er ordstilling. Ordstilling henviser til rækkefølgen af ord i en sætning. Engelsk følger en subject-verb-object ordrækkefølge, men denne kan ændre sig afhængigt af sætningstypen eller sætningens vægtning. F.eks. følger "She ate an apple" en subject-verb-object-orden, men "An apple she ate" bruger en anden ordstilling for at understrege en pointe. Derved bestemmer ordstillingen sætningens betydning, som kan være helt forskellig, selv om der anvendes de samme ord.

For at bruge ordstilling korrekt er det vigtigt at forstå, hvordan sætninger er opbygget på engelsk. Her er 3 trin, der kan hjælpe dig med at bruge ordstilling korrekt:

 1. Lær den grundlæggende ordstilling subject-verb-object
 2. Vær opmærksom på sætningstypen (declarative, interrogative, imperative, or exclamatory)
 3. Brug ordstilling til at fremhæve bestemte ord eller idéer i en sætning

For eksempel kan du overveje følgende sætninger:

 • She is my friend (Korrekt)
 • My friend she is (Ukorrekt)

I den første sætning kommer subjektet "she" før verbet "is". I den anden sætning er ordstillingen forkert og sætningen lyder derfor akavet.

Hyppige forvekslinger

Der er også mange almindelige engelske ord, som ofte forveksles af engelskstuderende. Det drejer sig bl.a. om homophones (ord, der lyder ens, men har forskellige betydninger) og ord med lignende stavemåder eller betydninger. Her er nogle eksempler på almindeligt forvekslede ord, og hvordan man bruger dem korrekt:

There/their/they're: "There" henviser til et sted, "Their" er et possessivt pronomen, og "they’re" er en sammentrækning af "they are". Forkert brug af et af disse ord vil ændre sætningen fuldstændigt, f.eks. betyder "They’re friends", at to eller flere specifikke personer er venner, mens "their friends" betyder, at du henviser til en andens venner.

Your/you're: "Your" er et possessivt pronomen, mens "You’re" er en sammentrækning af "You are". Ligesom i eksemplet ovenfor vil forkert brug af et af disse ord ændre sætningen fuldstændigt, for eksempel er "your friends" en specifik henvisning til en persons venner, mens "you’re friends" betyder, at I (to eller flere personer) er venner.

Its/it's: "its" er et possessivt pronomen, mens "it’s" er en sammentrækning af "it is". For eksempel giver "a dog and its bone" mening, men "a dog and it’s bone" giver ikke mening, fordi sætningen ville lyde "a dog and it is bone".

Få hjælp fra en tutor eller lektiehjælper, eller tilmeld dig engelskundervisning

Selv om alle disse grammatiske tips kan hjælpe dig med at undgå almindelige grammatiske fejl, er det vigtigt at huske, at det er en løbende proces at lære korrekt grammatik. Hvis du kæmper for at forbedre dine grammatiske færdigheder på egen hånd, kan du overveje at få hjælp fra en tutor eller lektiehjælper eller tilmelde dig selv et engelskkursus. En underviser kan give dig individuel støtte og hjælpe dig med at identificere dine specifikke svage punkter. Her er nogle til at få mest muligt ud af din læringsproces, mens du arbejder med en tutor:

 • Søg efter en underviser, der har specialiseret sig i at undervise i engelsk som andetsprog
 • Find en lektiehjælper, der kan arbejde med dig regelmæssigt
 • Være forberedt på at stille spørgsmål og tage noter under vejledningssessioner
 • Praktiser det, du lærer mellem sessionerne, for at styrke begreberne

En tutor kan også hjælpe dig med mere avancerede grammatiske begreber som f.eks. phrasal verbs, conditionals, and modal verbs. Disse begreber kan være en udfordring for engelskstuderende, men en tutor kan hjælpe dig med at forstå dem og bruge dem korrekt. Du kan finde undervisere i de fleste større byer ved at søge efter engelsktutor, engelsklærer eller lektiehjælper i engelsk efterfulgt af "din by". Hvis du foretrækker at tilmelde dig et kursus sammen med andre studerende, kan du finde det samme ved at søge efter engelskundervisning eller engelsktimer efterfulgt af "din by". For eksempel:

 • "Engelsktutor Skagen"
 • "Engelsklærer på Bornholm"
 • ”Lektiehjælp i engelsk Rønne”
 • "Engelsktimer Bogense"
 • "Engelskundervisning Vanløse"

Ud over at arbejde med en tutor eller lektiehjælper er der også mange online ressourcer, der kan hjælpe dig med at forbedre dine grammatiske færdigheder. Disse omfatter grammatikbøger, onlinekurser og grammatik-tjekker. Det er dog vigtigt at bruge disse ressourcer i samarbejde med en lærer eller en tutor for at sikre, at du lærer korrekt grammatik og brug.

Konklusion

Det er en løbende proces at lære engelsk grammatik, og det tager tid og kræfter at mestre reglerne. Men ved at identificere og undgå almindelige grammatiske fejl kan du som engelskstuderende forbedre dine sprogfærdighed og troværdighed i tale og skrift og derved lære at tale engelsk fejlfrit. Husk at øve dig konsekvent og søg hjælp fra en lærer, tutor eller lektiehjælper, hvis det er nødvendigt. Ved at følge disse tips og strategier kan du blive en mere selvsikker og effektiv engelsksproget taler og skriver.

En forbedring af dine grammatiske færdigheder kan også have mange andre fordele end blot at tale og skrive på engelsk. Det kan hjælpe dig med at kommunikere mere klart og effektivt i dit privatliv og arbejdsliv, og det kan også åbne nye muligheder for rejser, uddannelse og karriereudvikling. Med engagement og de rette ressourcer kan du forbedre dine engelsk grammatiske færdigheder og nå dine mål for sproglæring.