Alt du skal vide om forskellen mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk

Alt du skal vide om forskellen mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk

Udgivet den: 8. mar. 2023 Forfatter: Juraj S.

Det engelske sprog er et af de mest udbredte sprog i verden med over 1,5 milliarder engelsktalere globalt. Men hvad er forskellene i den måde, sproget tales og skrives på, mellem britisk og amerikansk engelsk? I dette blogindlæg vil vi undersøge de vigtigste forskelle mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk, og hvordan disse forskelle er opstået.

Forskelle i stavemåder

En af de mest markante forskelle mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk er stavemåden. Disse forskelle i stavemåden kan spores tilbage til de tidlige dage i forbindelse med briternes kolonisering af Nordamerika. På det tidspunkt var der ingen standardiseret stavning af engelske ord, og stavningen af ord var i høj grad påvirket af individuelle præferencer og regionale dialekter. Da Noah Webster udgav sin American Dictionary of the English Language i 1828, forsøgte han at skabe en standard for amerikansk engelsk stavemåde, som ville adskille den fra britisk engelsk. Hvis du vil vide mere om den historiske udvikling af det engelske sprog, kan du gå til vores blogindlæg om det engelske sprogs historie og udvikling. Der er mange ord, der staves forskelligt i hhv. britisk og amerikansk engelsk. F.eks. staves ordet farve som "colour" på britisk engelsk og "color" på amerikansk engelsk, mens centrum staves "centre" på britisk engelsk og "center" på amerikansk engelsk. Andre forskelle er bl.a. "theatre" og "theater", "realise" og "realize", "programme" og "program" og "analyse" og "analyze".

Du vil måske bemærke, at de fleste af disse forskelle findes i ordets endelser - men der er også forskelle midt i ordet. De vigtigste staveforskelle mellem britisk og amerikansk engelsk er som følger:

 • -our vs. -or: Mange ord, der ender på -our på britisk engelsk, staves med -or på amerikansk engelsk. For eksempel "colour" (britisk) vs. "color" (amerikansk), "favour" (britisk) vs. "favor" (amerikansk), "neighbour" (britisk) vs. "neighbor" (amerikansk).
 • -re vs. -er: Nogle ord, der ender på -re på britisk engelsk, ender på -er på amerikansk engelsk. For eksempel "centre" (britisk) vs. "center" (amerikansk), "theatre" (britisk) vs. "theater" (amerikansk), "litre" (britisk) vs. "liter" (amerikansk).
 • -ence vs. -ense: Nogle ord, der ender på -ence på britisk engelsk, ender på -ense på amerikansk engelsk. For eksempel "defence" (britisk) vs. "defense" (amerikansk), "licence" (britisk) vs. "license" (amerikansk), "offence" (britisk) vs. "offense" (amerikansk).
 • -ise vs. -ize: Nogle ord, der ender på -ise på britisk engelsk, ender på -ize på amerikansk engelsk. For eksempel: "organise" (britisk) vs. "organize" (amerikansk), "realise" (britisk) vs. "realize" (amerikansk), "analyse" (britisk) vs. "analyze" (amerikansk).
 • -l vs. -ll: En variation fra ovenstående forskelle er enkelt l vs. dobbelt l, som ofte findes i midten af ordet. I flere ord bruger britisk engelsk et dobbelt l, hvor amerikansk engelsk kun bruger et enkelt l. F.eks. "traveller" (britisk) vs. "traveler" (amerikansk), "enrolment" (britisk) vs. "enrollment" (amerikansk), "counsellor" (britisk) vs. "counselor" (amerikansk).

Forskelle i ordforråd

En anden stor forskel mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk er det anvendte ordforråd. Der er mange ord, der er almindeligt anvendt i den ene variant af engelsk, som ikke anvendes i den anden. På britisk engelsk bruges f.eks. "lorry" til at betegne en lastbil, mens man på amerikansk engelsk bruger "truck". På samme måde betyder "chips" pomfritter på britisk engelsk, mens "chips" på amerikansk engelsk henviser til det vi kalder franske kartofler. Andre eksempler på ordforrådsforskelle omfatter bl.a. "lift" og "elevator", "flat" og "apartment", "biscuit" og "cookie", "petrol" og "gasoline". Disse forskelle i ordforrådet kan spores tilbage til de historiske og kulturelle forskelle mellem de to nationer. Udviklingen af disse forskelle blev påvirket af faktorer som indvandring, social klasse og økonomiske forhold. Hvis du leder efter ressourcer til at forbedre dit ordforråd, kan du tjekke vores blogindlæg om opbygning af et stærkt ordforråd.

Nedenfor er der flere eksempler på ordforrådsforskelle mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk:

 • "Boot" vs. "Trunk": På britisk engelsk kaldes bagagerummet i en bil for "boot" , mens det på amerikansk engelsk kaldes for "trunk".
 • "Trousers" vs. "Pants": På britisk engelsk kaldes bukser for "trousers", mens de på amerikansk engelsk kaldes "pants".
 • "Jumper" vs. "Sweater": På britisk engelsk kaldes en trøje eller sweater for en "jumper", mens den på amerikansk engelsk kaldes en "sweater".
 • "Football" vs. "Soccer": På britisk engelsk kaldes fodbold for "football", mens den på amerikansk engelsk kaldes "soccer".
 • "Garden" vs. "Yard": På britisk engelsk kaldes en have for en ”garden” mens det på amerikansk engelsk kaldes for en "yard".
 • "Pavement" vs. "Sidewalk": På britisk engelsk kaldes fortovet for "pavement", mens den på amerikansk engelsk kaldes "sidewalk".
 • "Post" vs. "Mail": På britisk engelsk sendes og modtages breve og pakker via "post", mens de på amerikansk engelsk sendes og modtages via "mail".
 • "Trolley" vs. "Cart": På britisk engelsk kaldes en indkøbsvogn for en "trolley", mens den på amerikansk engelsk kaldes for en "cart".

Grammatiske forskelle

Der er også forskelle i grammatikken mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk. En af de mest mærkbare forskelle er i brugen af kollektive navneord. På britisk engelsk behandles kollektive navneord som ental, mens de på amerikansk engelsk behandles som flertal. På britisk engelsk hedder det f.eks. "the team is playing well" (holdet spiller godt), mens det på amerikansk engelsk hedder "the team are playing well". Der er også forskelle i brugen af bl.a. præpositioner og ordstillinger. Disse forskelle i grammatikken kan spores tilbage til udviklingen af forskellige dialekter og regionale variationer inden for hver variant af engelsk. Hvis du vil dykke dybere ned i reglerne for engelsk grammatik, kan du læse vores blogindlæg om typiske grammatiske fejl og hvordan du undgår dem.

 • Kollektive navneord: På britisk engelsk kan kollektive navneord (f.eks. "team", "regering", "virksomhed") behandles som enten ental eller flertal, afhængigt af konteksten. På amerikansk engelsk behandles de generelt som ental. På britisk engelsk kan man f.eks. sige "The team are playing well", mens man på amerikansk engelsk ville sige "The team is playing well"."
 • Brug af "have got": På britisk engelsk bruges "have got" ofte til at betyde "have" eller "besidde". For eksempel: "I’ve got a headache". På amerikansk engelsk er "have got" mindre almindeligt anvendt og erstattes ofte af "have". Så den samme sætning ville være "I have a headache"."
 • Prepositioner: På britisk engelsk bruges visse præpositioner anderledes end på amerikansk engelsk. På britisk engelsk kan man f.eks. sige "I'm going to hospital", mens man på amerikansk engelsk ville sige "I'm going to the hospital".
 • Datidsform af uregelmæssige verber: På britisk engelsk har nogle uregelmæssige verber en anden form for datid end på amerikansk engelsk. For eksempel "learned" (amerikansk engelsk) vs. "learnt" (britisk engelsk), "burned" (amerikansk engelsk) vs. "burnt" (britisk engelsk).

Forskelle i udtale

Der er også forskelle mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk på et andet område, nemlig udtalen. Den mest mærkbare forskel er i den måde, hvorpå vokaler udtales. På britisk engelsk udtales vokallyd i "bath" f.eks. med et kort "a", mens den på amerikansk engelsk udtales med et langt "a". På samme måde udtales vokalen i "dance" med et kort "a" på britisk engelsk, mens den udtales med et langt "a" på amerikansk engelsk. Der er også forskelle i den måde, hvorpå konsonanter udtales, idet nogle konsonanter udtales forskelligt i hver variant af engelsk. Disse forskelle i udtale kan spores tilbage til udviklingen af forskellige regionale accenter og dialekter inden for hver variant af engelsk. Har du svært ved at huske reglerne for udtale? I vores artikel om effektive studieteknikker får du praktiske tips og tricks bedre at huske din sproglæring.

Eksempler, der understreger forskellene mellem britisk og amerikansk engelsk udtale:

 • "Schedule": På britisk engelsk udtales ordet "schedule" med en "sh"-lyd i begyndelsen, som "shed-yool". På amerikansk engelsk udtales det med en "sk"-lyd, som "sked-yool."
 • "Herb": På britisk engelsk udtales ordet "herb" med et stumt "h", som "erb". På amerikansk engelsk udtales "h", som "herb"."
 • "Advertisement": På britisk engelsk udtales ordet "advertisement" med vægt på den anden stavelse, som "ad-VER-tis-ment". På amerikansk engelsk ligger betoningen på den tredje stavelse, som "ad-ver-TISE-ment."
 • "Route": På britisk engelsk udtales ordet "route" med en lang "oo"-lyd, ligesom "root". På amerikansk engelsk udtales det med en kort "ow"-lyd, som "rowt."
Hvis du ønsker yderligere støtte til din udtale, grammatik og ordforråd, kan en engelsktutor eller lektiehjælper være en god mulighed for dig. Hvis du vil finde en tutor online, kan du søge efter tutortjenester på websteder, der tilbyder en bred vifte af emner og giver dig mulighed for at søge efter tutorer baseret på din placering, tilgængelighed og budget. Disse websteder indeholder også anmeldelser og bedømmelser fra andre studerende, så du kan vælge den rette underviser til dine behov. Du vil kunne finde en lokal tutor næsten overalt, f.eks. en engelsktutor i Kolding eller en lektiehjælper i engelsk i København. Hvis du foretrækker at tilmelde dig undervisning, hvor du kan interagere med andre studerende, vil dette også være tilgængeligt i de fleste større byer, du skal blot søge efter f.eks. engelskundervisning Odense eller engelsktimer Århus.

Idiomatiske udtryk

Idiomatiske udtryk er vendinger, der bruges til at formidle en bestemt betydning, som måske ikke fremgår af den bogstavelige fortolkning af de anvendte ord. Der er mange idiomatiske udtryk, der bruges på britisk engelsk, men som måske ikke bruges på amerikansk engelsk og omvendt. F.eks. er "the bee's knees" på britisk engelsk et udtryk, der bruges til at beskrive noget, der er fremragende, mens "the cat's meow" på amerikansk engelsk bruges til at formidle den samme betydning. På samme måde bruges "cheeky" på britisk engelsk til at beskrive en person, der er uforskammet, fræk eller respektløs, mens "fresh" på amerikansk engelsk bruges i en lignende sammenhæng. Disse forskelle i idiomatiske udtryk kan tilskrives de historiske og kulturelle forskelle mellem de to nationer.

Et par eksempler på idiomatiske forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk:

 • "Knackered": På britisk engelsk betyder ordet "knackered" "ekstremt træt", mens det tilsvarende udtryk på amerikansk engelsk ville være "wiped out" eller "exhausted" (udmattet).
 • "Fancy dress": På britisk engelsk betyder "fancy dress" et kostume eller tøj, der bæres til en kostumefest eller begivenhed. På amerikansk engelsk bruges udtrykket "costume" mere almindeligt.
 • "Cheeky": På britisk engelsk betyder ordet "cheeky" frækhed eller uforskammethed. På amerikansk engelsk kan et lignende udtryk være "fresh" eller "saucy"."
 • "Nappy": På britisk engelsk henviser en "nappy" til en ble. På amerikansk engelsk bruges udtrykket "diaper".
 • "Hire": På britisk engelsk betyder "hire" at leje noget. På amerikansk engelsk bruges udtrykket "rent" mere almindeligt.
 • "Cheers": På britisk engelsk kan ordet "cheers" bruges som en afslappet måde at sige "tak" eller "farvel" på. På amerikansk engelsk bruges ordet mere almindeligt som en skål eller et udtryk for lykønskninger.

Indflydelse fra teknologi og globalisering

Det engelske sprog er i konstant udvikling, og teknologien og globaliseringen bidrager til denne udvikling. Med den stigende brug af internettet og sociale medier udsættes folk for forskellige varianter af engelsk fra hele verden. Dette har ført til udvikling af nye ord, idiomer og udtryk, som bruges på tværs af forskellige varianter af engelsk. Desuden har den voksende betydning af engelsk som et globalt sprog ført til ændringer i den måde, sproget undervises og bruges på i forskellige dele af verden.

Eksempler, der illustrerer teknologiens og globaliseringens indvirkning på det engelske sprog:

 • Nye ord og udtryk: Brugen af teknologi og sociale medier har ført til nye ord og udtryk på engelsk, som f.eks. "selfie", "emoji" og "LOL". Disse ord er blevet almindeligt anvendt på tværs af forskellige varianter af engelsk.
 • Variationer i stavning og grammatik: Med eksponeringen for forskellige varianter af engelsk anvender folk forskellige stavemåder og grammatikregler. For eksempel er brugen af amerikansk stavemåde på britisk engelsk blevet mere almindelig på grund af indflydelsen fra amerikanske medier.
 • Ændringer i måden at undervise i engelsk: Den stigende betydning af engelsk som globalt sprog har ført til ændringer i måden at undervise i sproget på i forskellige dele af verden. I nogle lande undervises der f.eks. i engelsk som andetsprog fra en meget ung alder.
 • Anvendelse af engelsk som lingua franca: Med den stigende globalisering af forretning og handel er engelsk ved at blive kommunikationssproget mellem mennesker fra forskellige lande, som ikke har et fælles sprog. Dette har ført til udviklingen af en forenklet form for engelsk, der er kendt som "International English" eller "Global English"."
 • Indflydelse af regionale accenter: Med eksponeringen for forskellige accenter og dialekter af engelsk gennem medierne og rejser, tager folk nye accenter og udtaler til sig. For eksempel har indflydelsen fra amerikanske medier ført til, at man i nogle dele af verden primært taler med amerikansk accent og sprogbrug.

Konklusion

Det er vigtigt at forstå forskellene mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk for at kunne kommunikere effektivt mellem mennesker fra forskellige dele af verden. Forskellene i stavemåde, ordforråd, grammatik, udtale og idiomatiske udtryk kan spores tilbage til de historiske og kulturelle forskelle mellem de to nationer. Regionale variationer inden for hver enkelt variant af engelsk komplicerer problemet yderligere, og teknologi og globalisering bidrager til sprogets udvikling. Ved at forstå disse forskelle kan vi forbedre vores kommunikationsfærdigheder og undgå misforståelser i vores samspil med mennesker fra forskellige dele af verden.