Ole N.

Ole N.

Ole N.

Lærerstuderende med vi erfaring.

Undervisningsfag:

Beskrivelse

Lærerstuderende, har meget vikar erfaring og erfaring med specialbørn.